Blogoslawienstwo pokarmow

Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). Była przedostatnim z dwudziestu pięciu dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba Benincasy i Lapy Piangenti - córki poety Nuccio Piangenti.
Okres Wielkanocny można porównać do swoistego tryptyku: przygotowaniem do niego jest Wielki Post, który trwa ponad 6 tygodni; potem przez cały tydzień (święta i oktawa) cieszymy się uroczystością Zmartwychwstania; wreszcie przez kolejne tygodnie obchodzimy czas wielkanocny aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Z Poniedziałkiem Wielkanocnym - drugim dniem Świąt Zmartwychwstania Pańskiego - wiąże się tradycja Śmigusa-Dyngusa.
Ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen jest wielkanocnej radości, u której podstaw odnajdujemy cud zmartwychwstania.
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do świętego miasta Jeruzalem.
13 kwietnia obchodzimy wspomnienie dowolne św. Marcina I, papieża i męczennika. ...
Rozmowa z RAFAŁEM PORZEZIŃSKIM dziennikarzem radiowym i telewizyjnym; autorem, prowadzącym, wydawcą programów publicystycznych oraz producentem.
Panie Jezu, dziękuję Ci za ten święty czas paschalny. Za rzekę rozpłomienionych świec, wlewających radość w mury kościoła, w oczy i serca oraz za śpiew uroczystych pieśni i hymnów o Wielkiej Nocy.
Temat kwietniowego numeru: Pan mój i Bóg mój! Przeczytasz w nim m.in.: ...

Kontakt ze stroną

E-mail: Redakcja

Posłuchaj - Super Produkcji Audio

Biblia Audio

Effatha - Muzyka Chrześcijańska

Tyle się dzieje, a mało nas. W szpitalu zostałyśmy właściwie tylko 3. S. Klara została oddelegowana do szkoły położnych na...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ukochani nasi Przyjaciele!
Siostry służebniczki NMP chcą wybudować w zambijskiej miejscowości Chamuka szkołę dla dziewcząt. Jak podkreśla siostra Maria Żywiec, placówka będzie szansą...
Przeżywany „Adwent” – czas oczekiwania na przyjście Chrystusa w corocznym cyklu liturgicznym – na nowo przypomina nam o odwiecznym zapatrzeniu...
Top