Auto PArking Nowe poprawione

Uroczystość dwóch największych Apostołów - Piotra i Pawła Kościół obchodzi 29 czerwca.
Obchodzi ją Kościół katolicki w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św.
Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię» (Iz 49, 1).
Archanioł (Arcangelo) Tadini (12 X 1846-20 V 1912) – Włoch, kapłan, założyciel Zgromadzenia Sióstr Robotnic od Świętego Domu z Nazaretu.
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w.
W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, czyli w 56 dzień po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Kontakt ze stroną

E-mail: Redakcja

Posłuchaj - Super Produkcji Audio

Biblia Audio

Effatha - Muzyka Chrześcijańska

Tyle się dzieje, a mało nas. W szpitalu zostałyśmy właściwie tylko 3. S. Klara została oddelegowana do szkoły położnych na...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ukochani nasi Przyjaciele!
Siostry służebniczki NMP chcą wybudować w zambijskiej miejscowości Chamuka szkołę dla dziewcząt. Jak podkreśla siostra Maria Żywiec, placówka będzie szansą...
Przeżywany „Adwent” – czas oczekiwania na przyjście Chrystusa w corocznym cyklu liturgicznym – na nowo przypomina nam o odwiecznym zapatrzeniu...
Top