Auto Parking NOWE

Modlitwa zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski trwa na Jasnej Górze od 1999 r.
Ratunkiem dla grzeszników jest Niepokalane Serce Maryi. Droga ta budzi jednak wiele pytań, gdyż Maryja jest, jak każdy z nas, stworzeniem i człowiekiem, a nie Bogiem.
Idźcie i głoście jak Maryja! Wejdź na drogę fatimskiego wezwania z miesięcznikiem „Różaniec”.
Nie ulega wątpliwości, że młodych trzeba gonić. Bo inaczej uciekną. I nie trafią do Kościoła, zresztą z tragicznymi dla nich i całego pokolenia konsekwencjami.
W filmie „Zmartwychwstały” Jezusa w nie widzimy zbyt często, ale Jego obecność czujemy cały czas.
Dzisiejsze Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela Miłosierdzia Bożego ...
W hierarchii wartości pokój stoi bardzo wysoko, ale nie najwyżej. Dzisiejszy „As z rękawa” traktuje o największej pokusie współczesności.
Dzisiejsze Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 16.04.2017 ...
Dzisiejsze Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Palmowa – 09.04.2017 ...
Zapowiedź najnowszego wydania "Gościa Niedzielnego" nr 14/2017 ...

BAdzieje apostolskie

Apokalipsa sw jana

Top