Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

Ponieważ warunkiem koniecznym udzielenia sakramentu chrztu św. jest złożenie wyznania wiary, chrztu niemowląt dokonuje się w oparciu o wiarę rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (Synod poznański 2004-2008).

SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO UDZIELAMY:

- w pierwszą niedziele miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12.30

- w trzecią niedziele miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 12.30

- w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy po Mszy Świętej o godzinie 12.30.

FORMALNOŚCI PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM ZAŁATWIAMY W BIURZE PRAFIALNYM.

- rodzice dziecka, powinni się zgłosić do biura parafialnego dwa miesiące przed planowanym chrztem.

- dokumenty wymagane: akt urodzenia dziecka

- zaświadczenia od rodziców chrzestnych, z parafii do, której należą, że mogą być chrzestnymi dziecka.

RODZICE CHRZESTNI

Chrzestni winni być świadkami wiary. Nie są oni bowiem jedynie świadkami ceremonii chrzcielnej. W związku z tym powinni spełniać określone przez Kościół wymagania:

1.winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła

2.rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym czyli bez ślubu kościelnego.

3.Winni przedstawić wystawione przez własnego proboszcza odpowiednie zaświadczenie o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego (pochodzący z innych parafii niż parafia dziecka);

4.jako świadek chrztu św. może być dopuszczony ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej i to tylko razem z chrzestnym katolikiem (Synod poznański 2004-2008, Statut 511 – 512).

Katecheza przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych:

 Katecheza przygotowująca rodziców i rodziców chrzestnych, odbywa się zawsze w czwartek przed pierwszą niedzielą miesiąca, o godzinie 18.00.

 

Daty Chrztu Świętego oraz konferencji na rok 2018.

DATA

CHRZEST 12.30

KONFERENCJA CHRZCIELNA CZWARTEK GODZ. 18.00.

21.01.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

 

04.02.2018

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

01.02.2017

18.02.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

01.02.2017

04.03.2018

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

01.03.2017

18.03.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

01.03.2017

02.04.2018

DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCY

PO MSZY ŚWIĘTEJ

01.03.2017

15.04.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

12.04.2017

13.05.2018

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

10.05.2017

20.05.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

10.05.2017

10.06.2018

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

07.06.2017

17.06.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

07.06.2017

01.07.2018

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

28.06.2017

15.07.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

28.06.2017

05.08.2018

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

02.08.2017

19.08.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

02.08.2017

02.09.2018

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

30.08.2017

16.09.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

30.08.2017

07.10.2018

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

04.10.2017

21.10.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

04.10..2017

11.11.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

08.11.2017

02.12.2018

PO MSZY ŚWIĘTEJ

29.11.2017

26.12.2018

DRUGI DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA

PO MSZY ŚWIĘTEJ

29.11.2017

Kontakt z redakcją

E-mail: Redakcja

Top