Banner

tn PROCESJA REZUREKCYJNA 00Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa.