Banner

Rodzice dzieci które będą miałykomunia 2017 3 w Polsce i na miejscu, proszeni są o kontakt z Ks. Proboszczem i umówienie się na indywidualne podsumowanie PRYGOTOWAŃ DZIECKA – do piątku 24 lipca lub dopiero po spotkaniu we wrześniu.

 

 

 

 

Decyzję o nowym terminie I Komunii Świętej, podejmiemy na pierwszym z możliwych spotkań z Rodzicami (prawdopodobnie na początku września) Dopuszczam możliwość I Komunii Świętej RODZINNEJ

do 25 lipca Podejmując taką decyzję proszę się jak najszybciej kontaktować z ks. Proboszczem.