Banner

Pierwsza Komunia caly txt

Zgłoszenia do I komunii Świętej 2021 przyjmowane były do końca października w Biurze Parafialnym.

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa spotkania, katechezy, nauki przygotowujące do I Komunii świętej nie odbywają się.

Pamiętajmy, że ksiądz nie wyręczy rodziców z obowiązku nauki dziecka podstawowych modlitw, małego katechizmu, a przede wszystkim rozmów o Jezusie w sakramencie Eucharystii.

Pomyślmy o tym, bo może się okazać, że skończy się pandemia i dzieci przyjdą do kościoła wyuczone na pamięć (albo i nie) na spotkanie nie mając pojęcia, że one mają kochać Pana Jezusa i pragnąć Go przyjąć w Komunii świętej. A tego uczą się nie z książek, ale od nas!

Formularz do pobrania