Banner

Daty ukazania się na stronie:

Tematy OPOWIADAŃ do konkretnych tematów katechez:

Do katechezy na stronie:

Od 29.09.2019.            06.10.2019.

1. Pan Bóg bardzo nas kocha.

4

Od 06.10.2019 13.10.2019.

2. Pan Bóg obiecuje, że ześle nam Zbawiciela.

8

Od 13.10.2019. 20.10.2019.

Odmawiamy różaniec.

84

Od 20.10.2019. 27.10.2019.

3. Pan Bóg daje nam swojego Syna Jezusa.

12

Od 27.10.2019. 03.11.2019.

4. Pan Jezus umiera i zmartwychwstaje dla nas.

16

Od 03.11.2019. 10.11.2019.

5. Pan Jezus wysyła do nas Ducha Świętego.

20

Od 10.11.2019. 17.11.2019.

6. Pan Jezus daje nam Maryję.

24

Od 17.11.2019. 24.11.2019.

7. Święci i aniołowie opiekują się nami.

28

Od 24.11.2019. 01.12.2019.

8. Kościół jest naszą rodziną.

32

Od 01.12.2019. 08.12.2019.

W Adwencie czekamy na Pana Jezusa.

88

Od 08.12.2019. 15.12.2019.

9. Pan Jezus daje nam sakramenty święte.

36

Od 15.12.2019. 06.01.2020.

Dziękujemy za Boże Narodzenie.

92

Od 06.01.2020. 12.01.2020.

10. W modlitwie rozmawiamy z Panem Bogiem.

40

Od 12.01.2020. 19.01.2020.

11. Pan Bóg daje nam przykazanie miłości.

44

Od 19.01.2020. 26.01.2020.

12. Pan Bóg daje nam dziesięć przykazań .

48

Od 26.01.2020. 02.02.2020.

13. Pan Bóg nakazuje kochać bliźnich.

52

Od 02.02.2020. 09.02.2020.

14. Grzeszymy, jeśli nie chcemy słuchać Pana Boga.

56

Od 09.02.2020. 16.02.2020.

15. Pan Bóg przebacza nam wszystkie grzechy.

60

Od 16.02.2020. 23.02.2020.

16. Przystępujemy do spowiedzi świętej.

64

Od 23.02.2020. 01.03.2020.

17. Komunia Święta jest Ciałem i Krwią Pana Jezusa.

68

Od 01.03.2020. 08.03.2020.

W Wielkim Poście staramy się być lepsi.

96

Od 08.03.2020. 15.03.2020.

18. Komunia Święta jest naszym pokarmem.

72

Od 15.03.2020. 22.03.2020.

19. Uczestniczymy we Mszy Świętej.

76

Od 22.03.2020. 26.04.2020.

20. Zapraszamy Pana Jezusa do naszego serca.

80

Od 26.04.2020. 03.05.2020.

Cieszymy się za zmartwychwstania Pana Jezusa

100