Banner

Lukasz EwangelistaSą to słowa z dzisiejszej Ewangelii, której autorem jest św. Łukasz, patron dnia dzisiejszego. Pochodził on najprawdopodobniej z Antiochii Syryjskiej. Urodził się w rodzinie pogańskiej, a z zawodu był lekarzem. Nawrócił się i przyjął chrzest około roku 40. W niedługim czasie stał się jednym z najbliższych i najwytrwalszych współpracowników św. Pawła Apostoła. Można powiedzieć, że jako jego uczeń, towarzyszył mu od drugiej podróży apostolskiej i był z nim aż do męczeńskiej śmierci w Rzymie. Łukasz oprócz trzeciej Ewangelii napisał także księgę Dziejów Apostolskich, opowiadającą historię pierwotnego Kościoła.

wspolnotaMówi się, że wspólnoty są przyszłością Kościoła. Patrząc na Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca te słowa nabierają głębokiego sensu. Charyzmat „Przyjaciół” to z jednej strony formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary, a z drugiej aktywne zaangażowanie w ewangelizację.

JezusPotrzebowałam bardzo długiego czasu, zanim zdecydowałam się napisać do Was. W ciągu ostatnich 8 lat w moim życiu bardzo wiele się zmieniło. Poprzez swoje świadectwo chcę podziękować Panu Jezusowi Miłosiernemu, bo uważam, że jestem Mu to winna.

niezbednik rozancowyPozdrowienie anielskie, stanowiące zasadniczą część modlitwy różańcowej było przedmiotem naszych dotychczasowych rozważań. Dziś poznamy postać bł. Alana Rupe, dominikanina, któremu w 1464 r. ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła propagować Różaniec i zakładać bractwa różańcowe.

Najświętsza Maryja Panna RóżańcowaDzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.


Kontakt ze stroną

E-mail: Dotyczy tylko strony internetowej

 
 
Copyright © 2021 Polska Parafia Peterborough. Wszelkie prawa zastrzeżone.