banner nowy wersja 2

Adwent 2022 - list Rektora PMK w Anglii i Walii na I niedzielę adwentu

Polska MIsja Katolicka naglowekW najbliższą Niedzielę rozpoczynamy Okres Adwentu, a równocześnie nowy rok liturgiczny, czyli nową drogę ludu Bożego rozważającego przesłanie zbawienia skierowane do każdego człowieka. Liturgia Słowa Pierwszej Niedzieli Adwentu mówi nam o potrójnym przyjściu Pana.

Pierwsze nastąpiło wraz ze Wcieleniem, czyli narodzeniem Pana Jezusa w Betlejem. Drugie dzieje się obecnie, Pan stale nas nawiedza, gromadzi nas na świętej liturgii. Nie jesteśmy sami. I wreszcie będzie trzecie, ostateczne przyjście, na które czekamy i które wyznajemy w Credo: „I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych”. W dzisiejszej Ewangelii Pan mówi nam o swoim ostatecznym przyjściu, które nastąpi u kresu czasów. To słowo Boże każe nam zastanowić się nad normalnym biegiem codzienności i nagłym przyjściem Pana. Słyszymy: „Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich”. Żyjemy w między-czasie. I sprawy dnia codziennego powinny być ukierunkowane na horyzont ostatecznego spotkania z Panem, który przychodzi. Jak mówi Ewangelia: „Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony”. Jest to wezwanie do czujności: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”.

Zdanie to jest zadziwiające, bo przecież Pan już przyszedł. Nie mówi też o swoim powrocie, ale o swoim przyjściu. A to dlatego, że nie mówi tylko o samym sobie. Jezus z Nazaretu przyszedł, możemy umiejscowić Jego narodzenie, Jego życie, Jego śmierć w czasie i przestrzeni. Ale Ciało Chrystusa – Kościół nie zakończył swego wzrostu. Jezus, jak mówi święty Paweł: „jest Głową Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,18) . Nadzwyczajność chrześcijańskiego powołania tkwi w tym, że jesteśmy zaproszeni by być z Nim jedno, by być tak bardzo złączonymi z Chrystusem, byśmy wszyscy razem tworzyli jedno Ciało – Kościół. Ta wspólnota nie zakończyła jeszcze swojego wzrostu, to dlatego jesteśmy wciąż w oczekiwaniu. Zatem jedno jest pewne – Pan przyjdzie i na to przyjście trzeba być gotowym.

Wraz z nowym rokiem liturgicznym rozpoczynamy nowy Program Duszpasterski Kościoła w Polsce. Jego temat brzmi: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Co to znaczy dzisiaj dla nas wierzyć w Kościół? Takie pytanie postawiono księdzu biskupowi Andrzejowi Czai, przewodniczącemu Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego, gdyż wielu ludzi ma z tym problem. Odpowiedział: „Wierzyć w Kościół to znaczy wierzyć w obecność Boga pośród nas. Wiara w Kościół jest więc konkretyzacją wiary w Boga Emmanuela, który się nam objawił i który jest obecny pośród nas i dla nas. Jest to więc wiara w Boga działającego w historii, Boga zaangażowanego w rodzaj ludzki”.

Czy tak rozumiemy Kościół? Moc Kościoła jest z Chrystusa, a kiedy rozluźniamy więzi z Chrystusem, to wszystko zaczyna się psuć. Musimy więc Kościół oczyszczać z tego wszystkiego co uderza w jedność, w świętość, w powszechność i apostolskość Kościoła. Jakakolwiek rysa na którymś z tych przymiotów Kościoła sprawia, że zaciemniamy fakt, że Kościół jest Boży. Program Duszpasterski „Wierzę w Kościół Chrystusowy” wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła i dość powszechnego uznawania jej za wyjątkowo trudną. Za pierwszorzędne zadanie uznano obudzenie i umocnienie wiary w Kościół. Zaczynamy bowiem wątpić w to dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas grzesznych, z myślą o naszym zbawieniu. Obecność Boga w Jego Kościele jest nierzadko przysłonięta naszym ludzkim grzechem, który niszczy jedność z Bogiem, pokój Boży w nas i wspólnotę wiary.

Kościół jest owocem Boskiej inicjatywy, a nie ludzkiej aktywności. Nie można go więc realizować i odnawiać wyłącznie w oparciu o ludzki namysł i szlachetne intencje. Mówiąc o tajemnicy Kościoła, papież Benedykt XVI zaznacza: „Kościół najbardziej jest nie tam gdzie się organizuje, reformuje, rządzi, tylko w tych, którzy po prostu wierzą i w nim przyjmują dar wiary, który staje się dla nich życiem”.

Realizacja Programu „Wierzę w Kościół Chrystusowy” jest nasza troską duszpasterska w nowym roku liturgicznym. Pogłębienie naszej więzi i zrozumienia Kościoła będzie tematem parafialnych i misyjnych spotkań katechetycznych i rekolekcyjnych. Zachęcam wszystkich do włączenia się i zaangażowania w tę pracę duszpasterską.

Życzę radosnej drogi adwentowej prowadzącej nas do świętowania Bożego Narodzenia.

Ks. Prał. Stefan Wylężek
Rektor PMK w Anglii i Walii