Banner

Banner przyjaciele

 

Nie bój się! Ja Jestem - hasło roku formacyjnego 2021/2022
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca formująca się w naszej parafii od stycznia 2021 roku zaprasza wszystkich chętnych na spotkania w każdy poniedziałek o godz. 20:00. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: 07445132639.

NIE BÓJ SIĘ. JA JESTEM! - hasło roku formacyjnego 2021/2022 Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, które będziemy pogłębiać podczas rekolekcji dla odpowiedzialnych oraz dni skupienia we wspólnotach.

Słowo, które będzie nam towarzyszyć [Mt 14, 22-33]

Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym»

Nasze życie, relacje, czy to osobiste cze we wspólnocie wypełnione są burzami, przeciwnymi wiatrami, co często budzi lęk, niezadowolenie, niepokój. W tym wszystkim jest obecny Jezus, nasz Oblubieniec!

rekolekcje regionu 2021 banner

Podręcznik "Św. Józef-Twój duchowy ojciec"

Ksiazka Sw JozefZ wprowadzenia: Kościół od zawsze czcił św. Józefa, jednakże przez wiele wieków ta postać nie była tak eksponowana i doceniona, jak na to rzeczywiście zasługuje. Bóg tak prowadził Kościół, aby jego wierni skupili się najpierw na Jezusie Chrystusie - wcielonym Synu Bożym, Jedynym Pośredniku i Zbawicielu Świata. Aby lepiej prowadzić ludzi do Jezusa, Bóg stopniowo zaczął odsłaniać przed nami osobę i działanie Maryi, a teraz zaprasza nad, byśmy poznali również Jego ziemskiego ojca - św. Józefa.

Pozornie niewiele wiadomo na temat św. Józefa, który w Ewangelii nie wypowiedział ani jednego słowa. Biblia opisuje jednak jego czyny, które często mówią dużo więcej niż słowa oraz jego biblijne zapowiedzi (tzw. typy, figury) w Starym Testamencie. Zapowiedzią św. Józefa jest Józef Egipski oraz starotestamentalny ideał "człowieka sprawiedliwego" (jak nazwali Józefa Ewangeliści).

Biblijne imię "Józef" można przetłumaczyć jako "Niech Bóg da wzrost", "Oby Bóg pomnożył". Święty Józef - jako zarządca dóbr Bożych - jest "świętym od pomnażania". Tak jak jego poprzednik - Józef Egipski, pomnażał i chronił od zła to, za co był odpowiedzialny. Święty Józef jako ziemski ojciec Jezusa wypełnił to zadanie wzorcowo, dlatego również w niebie Bóg powierzył mu funkcję duchowego ojca i "zarządcy dóbr".

Święty Józef jest tym, który chce pomnażać w nas wszystkie duchowe dobra potrzebne do świętości. Rozważając poszczególne treści tego podręcznika, nauczysz się tak jak św. Józef milczeć, słuchając Boga, podejmiesz decyzję, by wzrastać w cnotach ludzkich i Bożych oraz odkryjesz paschalny wymiar swojego powołania. Powierz mu siebie, a on jako ziemski ojciec Jezusa i Twój duchowy ojciec odsłoni przed Tobą ojcowskie serce Boga, będzie Cię prowadził do swojego ukochanego Syna, dla którego żył i któremu poświęcił całe swoje życie, będzie chronił Cię przed wszelkim złem, tak jak chronił Jezusa, i stanie się dla Ciebie prawdziwym przyjacielem, orędownikiem i "rozkoszą Twego serca".

***

Podręcznik "Św. Józef-Twój duchowy ojciec" jest skierowany do osób, które pragną odkryć i naśladować postać św. Józefa - ziemskiego ojca Jezusa. Rozważając treści tej książki, będziesz mógł w świetle Słowa Bożego i nauczania papieży uporządkować swoją wiedzę na temat Świętego i podjąć decyzję, by na swojej drodze do świętości naśladować Go w jego relacji do Boga i innych ludzi. 

Podręcznik zawiera materiał formacyjny na 10 tygodni. W każdym tygodniu znajdziesz pięć rozważań opartych na Słowie Bożym lub nauczaniu Kościoła, pytania do refleksji, zachętę do podjęcia konkretnej decyzji w ramach pracy nad sobą oraz miejsce na duchowe notatki. Szósty dzień formacji w danym tygodniu wykorzystaj na podsumowującą tydzień rozmowę z Bogiem lub wróć do rozważania, które odkryłeś jako szczególnie ważne dla Ciebie.

Kursy1

Sklep duchowy

banner muzyka chescijanska


Kontakt ze stroną

E-mail: Dotyczy tylko strony internetowej

 
 
Copyright © 2021 Polska Parafia Peterborough. Wszelkie prawa zastrzeżone.